Myllylän Betoni Oy:n verkkosivujen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Myllylän Betoni Oy

Y-tunnus: 1928110-5

Postiosoite: Myllyläntie 40, 07560 PUKKILA

Yhteyshenkilö: Anu Lempinen

Sähköposti: posti[at]mybe.fi

Puhelin: 019 6851164

 

MYLLYLÄN BETONI OY:N KÄSITTELEMÄT HENKILÖREKISTERIT

Asiakas-, toimittaja- ja työntekijärekisteri.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET

Oikeutettu etu; myynti- ja asiakaspalvelu, alihankinta, asiakkuuden hoito ja työsuhde.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Verkkosivustolla ei kerätä tarkkoja henkilörekisteritietoja. Sähköisistä yhteydenotoista Myllylän Betonin asiakasrekisteriin tallennetaan nimi-, osoite- sekä puhelinyhteystiedot. Toimittajarekisteriin tallennetaan edellä mainittujen lisäksi myös pankkiyhteystiedot. Työntekijöistä rekisteröidään em. lisäksi työhakemukset (liitteineen), henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan asiakkailta, toimittajilta tai työntekijöiltä itseltään. Kotisivuilla käytetään Google Analytics -kävijäseurantaa.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Henkilötietoja säilytetään yrityksen sähköisessä, salasanoin suojatussa järjestelmässä. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen. Henkilötiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä tai mikäli tiedot ovat vanhentuneet. Rekisterit käydään läpi 3 vuoden välein, jolloin tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti ainoastaan yrityksen sisällä. Kotisivujen kävijäseurantaa (ei sisällä yksilöityjä henkilötietoja) pääsee seuraamaan myös kotisivujen ylläpitäjä Adpro Oy. Yrityksen ulkopuolelle yksilöllisiä tietoja luovutetaan ainoastaan lainsäädännön niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Myllylän Betonin kotisivut sijaitsevat Suomessa olevalla palvelimella.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT RISKIT

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity merkittäviä tietoturvariskejä. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen työperusteinen tarve, oikeus ja ohjeistus.

 

TARKISTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ta puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen: posti[at]mybe.fi.

 

TÄMÄ TIETOSUOJASELOSTE, JOSTA SELVIÄÄ MYLLYLÄN BETONI OY:N HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTAVAT, ON JULKINEN ASIAKIRJA, JOKA ON NÄHTÄVILLÄ MYLLYLÄN BETONI OY:N KOTISIVUILLA JA TOIMITETAAN TARVITTAESSA SITÄ TARVITSEVALLE.