Myllylän Betoni on kohta jo 70-vuotisen taipaleensa aikana ollut hoitamassa lukuisia pienempiä ja suurempia projekteja eri puolella Suomea. On tehty moottoriteitä ja kantateitä, rautateitä ja voimalinjoja. Tämän ohella on palveltu mm. lähiympäristön rautakauppoja ja rakennusliikkeita sekä muita yrityksiä ja yrittäjiä, maataloutta unohtamatta. Suuren ja tärkeän asiakasryhmän muodostavat myös yksityistaloudet.

Elintärkeän ja kestävän tukijalan toiminnan jatkumiseksi kesät-talvet, vuodesta toiseen, luovat pitkäkestoiset asiakassuhteet, jotka kertovat hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta puolin ja toisin.

Alla esimerkkejä yhteistyöyrityksistämme.

Liikennevirasto Fingrid Destia Eltel Skanska Vattenfall YIT Normiopaste Liikennetuotteet Oy SRV TLT Building Trafino Mastcraft Vepe Laatukilpi Rakennusliike Olavi Järvinen Teknoinfra Port of Helsinki Aerial Oy Voimatel Sundström Porvoon Paalurakenne Oy Pur-ait Lambertsson Oy Dalekovod d.d.