Myllylän Betoni on yli 70-vuotisen taipaleensa aikana ollut hoitamassa lukuisia pienempiä ja suurempia projekteja eri puolella Suomea. On tehty moottoriteitä ja kantateitä, rautateitä ja voimalinjoja. Tämän ohella on palveltu mm. lähiympäristön rautakauppoja ja rakennusliikkeita sekä muita yrityksiä ja yrittäjiä, maataloutta unohtamatta. Suuren ja tärkeän asiakasryhmän muodostavat myös yksityistaloudet.

Elintärkeän ja kestävän tukijalan toiminnan jatkumiseksi kesät-talvet, vuodesta toiseen, luovat pitkäkestoiset asiakassuhteet, jotka kertovat hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta puolin ja toisin.

Alla esimerkkejä yhteistyöyrityksistämme.

Fingrid Destia Eltel Skanska YIT Voimatel TLT Building Normiopaste TMV Liikennetuotteet Oy Kreate Aerial Oy Trafino Mastcraft Kaskea Group Sauso Erkkiheikkilä Oy GRK Infra Oy Vattenfall Renta Group Rakennusliike Olavi Järvinen Pur-ait SRV Infra Oy ComTower Lakeuden Maanrakennus Oy Sundström Port of Helsinki Vepe Oy Peltonen Lambertsson Oy Teknoinfra Oy Porvoon Paalurakenne Oy Dalekovod d.d.